MOTOVIA a.s.

pronájem nebytových prostor na dobré adrese


 Ceník

Služby

V pracovní době: 7,00 - 15,30 hod.

Lancer Boss nakládka a vykládka obj. materiálu: 0,5 hod. 320,- Kč
Motorová desta s řidičem: 0,5 hod. 210,- Kč
Elektrický vozík s řidičem: 0,5 hod. 150,- Kč
Pracovník - nakládka a vykládka: 0,5 hod. 120,- Kč

Po pracovní době ( začátek od 15,30 hod,)  sobota, neděle, svátek

Lancer Boss nakládka a vykládka obj. materiálu: 0,5 hod. 350,- Kč
Motorová desta s řidičem: 0,5 hod. 250,- Kč
Elektrický vozík s řidičem: 0,5 hod. 170,- Kč
Pracovník - nakládka a vykládka: 0,5 hod. 150,- Kč

Nejmenší užitá doba je 0,5 hod.
K užité době se započítává výjezd ze stanoviště včetně doby cesty k místu nakládky a vykládky a zpět na stanoviště.

Zapůjčení na nakládku a vykládku:

Ruční zved.vozík: 1 hod. - 30,- Kč
Rudl: 1 hod - 5,- Kč
Obyč.paleta: 1 hod. - 2.-Kč

Důležité informace:

Ceny jsou platné od 1.2.20007.
K užitečné době se započítává doba pracovníka MOTOVIA a.s. nezbytná k provedení zápůjčky a vrácení. Vrácení lze provést i mimo pracovní dobu a ve volných dnech předáním na vrátnici strážnému, kde se zapíše datum a čas vrácení.
Zaplacení provedených služeb lze po dohodě provést v hotovosti ihned nebo vystavení faktury s příslušným rozpisem provedených prací.


MOTOVIA a.s. Nad Vinným potokem 2, 101 00 Praha 10
Tel.:+420 261 219 406, Fax:+420 261 220 294, Mobil: +420 602 226 628, e-mail: info@motovia.cz

Copyright © AbiaNet, s.r.o. 2006, www.abianet.cz